søndag 20. januar 2013

#021 Sour birch meets healthy beech 2/2

Nå er jeg helt ferdig med min første bolle av surnet bjørk. Et særdeles fornøyelig prosjekt.

Mye ble planlagt underveis, og det første som skjedde siden jeg skrev sist, var at bollejernet, i et selvstendig øyeblikk uten min fulle oppmerksomhet, grov seg inn i bollen og lagde et dypt kutt! Særdeles overraskende og skremmende når det skjer, men det medfører heldigvis ikke stor fare for personskade. Treverket er det derrimot verre med. Slike hendelser kan føre til at du må endre designplanene. For å fjerne kuttet, måtte jeg dreie av en hel del, noe som igjen førte til at bollen fikk et mye slankere og mere elegant uttrykk. Altså: Hell i uhell :)

Når utsiden var ferdig, Snudde jeg bollen og hulte ut innsiden. Etter dreiing og pussing snudde jeg bollen enda en gang, og festet den i et flott gummioppheng for å dreie undersiden ren.

Til slutt har bollen fått to strøk Danish Oil, god tid til å herde pluss polering med fint stålull.

Dette her vært en gledelig start på den surna bjørka. Og vi har mye spennende å se frem til i alle de andre emnene :)Now I'm completely done with my first bowl of soured birch. A really enjoyable project.

Much was planned as I was working, and the first thing that happened since I last wrote, was that the bowlgauge, in a independent moment without my full attention, dug into the bowl and made a deep cut! Extremely surprising and scary when it happens, but fortunately it do not cause a high risk of injury. It's much worse for the wood.
Such events can cause you to have to change the design plans. To remove the cut, I had to turn away a lot, which then led to the bowl having a much leaner and more elegant look. So: Not so bad anyway :)

Once the outside was finished, I turned the bowl over and hollowed the inside. After turning and sanding I turned the bowl over again and secured it in a nice rubber-mounting to turn the underside clean.


Finally the bowl got two coats of Danish Oil with plenty of time to cure. In between the coats I polished the bowl with fine steel wool.

It's been a pleasing start for the soured birch. And we have many exciting projects to look forward to in all the other blanks :)

Sour birch meets healthy beech 1/2

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar