mandag 14. januar 2013

#019 Sour birch meets healthy beech 1/2

Idag har jeg startet min første dreiing på den sure bjørka jeg har hatt liggende. (Noen av emnene har jeg hatt inne i stua en stund, og de er allerede klar til bruk.)

Igår limte jeg sammen to av emnene med hvert sit stykke "friskt" trevirke. Den ene i et stykke bjørk, den andre i et stykke bøk.

Nå har jeg altså begynt å jobbe med sistnevnte.


Først sagde jeg alt rundt med båndsaga, så det skulle bli mindre jobb på dreiebenken. Så skrudde jeg emnet fast i planskiven som jeg igjen skrudde fast på dreiebenken. På store emner anser jeg dette for å være den sikreste og beste måten å feste emnet til benken på.

Jeg har grovformet de ytre lunjene samt laget et "håndtak" i bunnen som chucken kan holde fast bollen med når jeg skal snu den og hule ut insiden. Dette "håndtaket" skal jeg dreie bort helt til slutt.

Spennende å jobbe med den surna bjørka. Fra tidligere vet jeg også at bjørk og bøk gjør seg veldig godt sammen. Gleder meg stort til å se det ferdige resultatet. :)

Today I started my first turning of the sour birch I've had lying around. (Some of the blanks I've had in the living room for a while, and they are already ready to use.)

Yesterday I glued together two of the blanks with two pieces of "fresh" wood. One piece of birch and one piece of beech.

Now I have begun working on the one that's glued together with a piece og beech.

First I sawed everything to a sircular shape with my bandsaw, so it would be less work on the lathe. Next I screwed the piece on to a faceplate which I then screwed on to the lathe. On major pieces I consider this the safest and best way to fasten the piece on the lathe.

I've rough shaped the outer lines and made a "handle" for the chuck jaws to grip the bowl when I later turn it around and hollow the innside. I'll cut away this "handle" in the end.

It's exciting to work with the sour birch. From earlier projects I know that birch and beech makes a verry good couple. I'm really looking forward to see the final result. :)Sour birch meets healthy beech 2/2


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar