torsdag 12. desember 2013

#084 In betweens - Shaping, blanks and a ring

- scroll down for english -

Idag har jeg formet et bollejern jeg nylig fikk tilsendt til riktig form med min Tromek T-7 slipemaskin. En hyggelig opplevelse.

Nesten alle dreiejern er kun grovt slipt og formet når du kjøper dem. Så er det opp til tredreieren selv å gi jernet ønsket fasong og skarphet.

Siden jeg lenge kun har jobbet med en liten dreiebenk og nå bruker en betraktelig større en, har jeg behov for å oppjustere størrelsen på en del av dreiejernene mine. Dette er et bollejern på 13mm. (De jeg har fra før er på 10mm.)

Jeg har gitt jernet en ganske "aggresiv" form med 40 graders vinkel på eggen. Dette er et jern jeg hovedsakelig skal bruke på utsiden av boller, både til å dreie kantete emner runde og å gi den utvendige formen til bollen.

Med samme forsendelse som bollejernet fikk jeg også fire store emner i Lønn, Alm, Chestnut og Bøk. Gleder meg til å gå løs på dem med det nyslipte jernet.

Idag fikk jeg også en spennende sak fra USA. En "Turner Select No-Lock Spindle Washer" til dreiebenken. Enkelt forklart er det en plastring som passer perfekt til dreiebenken og gjør det enklere å få løs chucken eller planskiver som er skrudd fast. Særlig planskiver kan være vanskelig å skru løs. Jeg har prøvd den litt idag og er svært fornøyd :)

Fortsatt god førjulstid til alle sammen, og husk å finn og følg meg på Facebook, Google+ og Instagram (!) :) 


Today I have shaped and honed a bowlgouge (which I newly purchased) with my Tromek T-7 sharpener. A pleasant experience.

Almost all turning tools are just roughly shaped and sharpened when you buy them. Then it is up to the wood turner to give the tool the desired shape and sharpness.


Since I for a long time have just worked with a small lathe and now use a considerably bigger one, I need to scale up the size on some of my turning tools. This bowl gouge is 13mm. (The ones I already have are 10mm.)


I have given the gouge a rather "aggressive" profile with a 40 degree angle on the cutting edge. This is a gouge I will mostly use on the outside of the bowls, both turning uneven blanks perfectly round and providing the external shape of the bowl.


With the same shipment as the bowl gouge I also got four major blanks made of Maple, Alm, Chestnut and Beech. I can't wait to start the turning with my new bowl gouge.


Today I also got an interesting shipment from the United Satetes. A "Turner Select No-Lock Spindle Washer" for my lathe. Simply stated, it's a plastic ring that fits perfectly to the lathe and make's it easier to unscrew the chuck or faceplates. Especially faceplates can be difficult to unscrew. I've tested it a bit today and I'm very happy :)

I wish everyone a continous plesant pre-Christmas time, and pleace find and follow me on Facebook, Google+ and Instagram (!)søndag 8. desember 2013

#083 Challenging myself - turning thin

- scroll down for english -

De siste dagene har jeg jobbet med å dreie et fat hvor hovedmålet var å få det så tynt som mulig. Dette for å utfordre meg selv i noe som er vanskelig, for så å bli en bedre tredreier.

Emnet var et stort stykke Alm (Ulmus glabra), et treslag jeg ikke har jobbet med tidligere - noe som ga en ekstra spenning til prosjektet.

Det hele startet veldig bra, og jeg fikk en flott underside på fatet, og det var først når jeg snudde det for uthuling at de store utfordringene startet.

Etterhvert som fatet ble tynnere og tynnere, begynte det å vibrere mer og mer under dreiingen. Dette gjorde det umulig å få en jevn og fin overflate med bollejernet. I tillegg var jeg en smule aggressiv og skar meg nesten gjennom treverket et stykke inn på fatet. (Det ble så tynt at jeg skjønte det ville gi etter med bare litt pussing.) Jeg var dermed nødt til å redusere diameteren en del... Eller justere, som jeg har lært å kalle det ;)

Til slutt hadde jeg et fint fat med ganske ujevn bunn, grunnet vibrasjonene under dreiingen. Dette fikk jeg glattet ut ved å "skjæreskarape" forsiktig med et skrapjern holdt på skrå.

Til slutt trengtes bare litt pussing, før jeg signerte fatet og oljet det med Odie's Oil. Jeg er svært fornøyd med resultatet, og vil absolutt fortsette med å utfordre meg selv ved dreiebenken. Jeg vil feile en del underveis, men ende opp som en dyktigere tredreier :)


The last few days I have been working on turning a platter with the main goal to get it as thin as possible. This to challenge myself in something difficult, so to be a better woodturner.

The blank was a large piece of Alm (Ulmus glabra), a wood I have not worked with before - which givs an extra excitement to the project. 

It all started very well and I got a great underside of the platter, and it was when I turned it around to hollow the innside the major challenges started. 

As the piece became thinner and thinner, it began to vibrate more and more. This made it impossible to get a smooth finish using the bowl gouge. In addition, I was a bit aggressive and nearly cut through the wood. (It was so thin I figured it would give away
with just a little sanding.) I was therefore forced to reduce the diameter a bit... Or adjust, as I have learned to call it ;) 

Finally, I had a nice platter with a quite uneven bottom, due to the vibrations during the turning. I smoothed this out by carefully shear scraping (with a scraper held on an angle). 

Finally, it needed just a little sanding before I signed the it and oiled it with Odie's Oil. I am very pleased with the result, and will certainly continue to challenge myself at the lathe. I will of course make some mistakes along the way, but end up being a skilled woodturner :)mandag 2. desember 2013

#082 In betweens - Pop-Up Christmas market and more winter

- scroll down for english -

Jeg har nå gjennomført det andre av to planlagte julemarkeder denne julesesongen. Og jeg er svært fornøyd. Jeg solgte ikke like mye som sist helg, men kom i kontakt med langt flere mennesker. Både det vanlige publikum og også andre kunstnere, håndverkere og designere som deltok på Pop-Up Tromsø's Julemarked.

(Jeg legger her ved bilder av noen av arbeidene jeg fikk solgt.)

For øyeblikket har jeg ikke planlagt flere markeder, men det kommer helt sikkert nye arrangementer til våren og sommeren. Nå har jeg ro til å jobbe med diverse dreieprosjekter fremover, så det er bare å følge med.

Til slutt vil jeg nevne at vinteren nå for alvår har gjort sitt inntog i byen. Det blir en del snømåking både tidlig og sent, men ellers er det bare fint. Vi er i allefall garantert en hvit jul :)
I have now completed the second of two planned Christmas markets this season. And I'm very happy. I did not sell as much as last weekend, but came in contact with many more people. Both the general public and other artists, craftsmen and designers who attended the Pop-Up Tromsø's Christmas market.

(Here I give you pictures of some of the works I got sold.)

At the moment I have no plans for other markets, but it will certainly be new arrangements in the spring and summer. Now I have peace and quiet to work on several turning projects, so just stay tuned.

Finally, I will mention that the winter now really has arrived in town. There can be quite alot of snow shoveling both early and late, but otherwise it's just fine. We are at least guaranteed a white Christmas :)

søndag 24. november 2013

#081 Christmas market - Kvaløysletta Handicraft Organisation


- scroll down for english -

Hei alle sammen. I helga har jeg deltatt på Kvaløysletta Husflidslags Julemarked på Tromsø Museum. En aldeles givende og hyggelig opplevelse.

Sammen med mange andre håndverkere, designere og kunstnere har jeg vert med på å tilby myke og harde håndlagede julegaver av høy kvalitet til Tromsøs befolkning.

Salget gikk godt, og flere av mine store og små boller og telysestaker har skiftet eier. Her er bilder av noen av arbeidene jeg fikk solgt i helga :)
Hello everyone. I'm a member of Kvaløysletta Handicraft Organisation, and this weekend I attented the Christmas market at Tromsø Museum. A perfectly rewarding and enjoyable experience.

Along with many other crafters, designers and artists I have participated with providing both hard and soft handmade Christmas gifts of high quality to the population of Tromsø.

The sales went well, and several of my large and small bowls and candleholders has changed hands. Here are pictures of some of the works I got sold
this weekend :)


onsdag 13. november 2013

#080 Bowl in Birch and segmented Plum + video

Jeg er nå ferdig med en matsikker bolle i ett stykke Bjørk (Betula pubescens) samt en ring av tolv segmenter av Plomme-tre (Prunus domestica). Og denne gangen gikk det heldigvis mye bedre enn sist

Jeg har tatt bilder av forberedelsene og video av dreiingen, og vil la dem tale for seg - god fornøyelse :)

I have now finished a food safe bowl made in one piece of Birch (Betula pubescens) and a ring of twelve segments of Plum (Prunus domestica). And fortunately, this time it went much better than last time.

I have taken pictures of the preparations and video of the turning process, and will let them speak for themselves - please enjoy :)

Google+

mandag 4. november 2013

#079 Small food safe bowl in Gray Alder

- scroll down for english -

Jeg har nettopp avsluttet et matsikkert bolleprosjekt i et, for meg, nytt treslag - Gråor (Alnus incana). Har lenge hatt noen emner liggende til tørk, og gikk endelig løs på det første igår. Materialet stammer fra en gren som ble sagd av en Or som står i hagen til min mor og hennes mann, og jeg har lenge vært spent på hvordan det ville være å jobbe med.

Nå kan jeg si at det gikk veldig fint, men jeg måtte bruke helt nyslipt bollejern for at det ikke skulle flise seg. Med skarpt jern ble imidlertid overflaten svært fin, og jeg trengte ikke å pusse noe særlig.

Grunnet greinas beskjedne størrelse, er ikke bollen blitt så stor, men jeg regner den som perfekt til sukker- eller salt-skål. Skåla er satt inn med Odie's Oil og er 100% matsikker, men kan selfølgelig også brukes til å oppbevare nøkler, binders o.l. eller som pynt i seg selv.

Nytt siden sist, er at jeg nå er aktiv på Google+. Du finner "følger-knappen" øverst til høyre på denne siden :)


I just finished a food safe bowl project in a, for me, new wood species - Grey Alder (Alnus incana). I have had some blanks drying for a long time, and finally started on the first one yesterday. The material originates from a branch that was sawed of a Alder standing in the garden of my mother and her husband, and I have been curious about how it would be to work with for a long time.

Now I can say that it went very well, but I had to use freshly sharpened bowl gouges to avoid tear outs. With a sharp gouge, however, I achieved a nice surface, and it did not need alot of sanding.
 

Due to the modest size of the branch, the bowl is not so big, but I reckon it to bee a perfect sugar or salt bowl. It is treated with Odie's Oil and is 100% food safe, but can of course also be used to store keys, paper clips, etc. or as decoration by itself.

Since last time, I've become active on Google+. You'll find the "follow-button" at the top right of this page :)
tirsdag 29. oktober 2013

#078 A food safe bowl in Birch and Beech

- scroll down for english -

For godt å vel en uke siden, limte jeg sammen fem emner av en stor fjøl i Bøk (Fagus sylvatica) og noen mindre stykker Bjørk (Betula pubescens). Idag er jeg ferdig med den første bollen - et fint lite prosjekt, og spesielt spennende på grunn av en liten rikule i bjørkedelen av emnet.

Gjennom bruk av treslag som avgir lite smak og/eller gift, pluss bruk av en god og matsikker olje (Odie's Oil, som jeg er blitt helt hekta på) sikrer jeg at bollen kan brukes til mat uten å avgi giftstoffer - svært praktisk.

Etter å ha festet emnet med en skru-chuck, formet jeg utsiden. Så snudde jeg bolleemnet og hulte ut innsiden. I denne posisjonen ble også mesteparten av pussingen utført. Til slutt måtte bollen snus igjen og festes i et gummioppheng, før jeg dreide ren og pusset bunnen (kort fortalt). 

Etter å ha signert verket med en svipenn, dynket jeg det i vann, tørket forsiktig av og lot det stå til tørk over natta. Idag har jeg så pusset det lett med 1500K sandpapir og gitt det en god behandling med Odie's Oil. Bollen er allerede støvtørr, men bør stå i tre døgn før den tas i bruk.

Jeg lar bildene fortelle resten.

Følg meg gjerne på Facebook, om du ikke gjør det allerede :)
About a week ago, I glued together five blanks of a large piece of Beech (Fagus sylvatica) and some smaller pieces of Birch (Betula pubescens). Today I finished the first bowl - a nice little project, and especially exciting because of a small burl in the Birch part of the blank.

Through the use of species that emit little taste and/or toxins, plus the use of a good food safe oil (Odie's Oil, which I'm totally hooked on) I ensure that the bowl can be used for food purposes without releasing toxins - very convenient.

After fastening the blank in a screw chuck, I shaped the outside. Then I turned it around and hollowed the inside. In this position most of the sanding was also executed. Finally I turned the bowl over again and attached it in a soft grip. Here I turned clean and polished the bottom. (The turning operation in brief.) 

After signing the work with a pyrograph, I soaked it in water, dried it gently with a paper towel and left it to dry overnight. Today I sanded it lightly with sandpaper 1500K and gave it a good treatment with Odie's Oil. The bowl is already dry to the touch, but still needs three days to set properly before use. 

I'll let the pictures tell the rest. 

Feel free to folloe me on Facebook, if you are not allready doing so :)onsdag 23. oktober 2013

#077 Three small food safe bowls in Oak

- scroll down for egnlish -

Jeg er akkurat ferdig med tre små matsikre boller i Eik (Quercus robur). De er dreid, pusset til 400K og så dynket i vann. Etter å ha stått til tørk over natten, er de så pusset lett med 1500K sandpapir. (Dette for å unngå at skålene senere kan reise bust og for å oppnå en superfin overflate.)

Skålene er satt inn med Odie's Oil - en matsikker olje jeg er svært fornøyd med. Mye bedre enn både Vaselinolje, Valnøttolje og Tung Oil.

Utifra størrelsen tenker jeg de vil passe godt som saltskåler, eller kanskje til tapas - eller hva som helst, selvfølgelig :)

I just finished three small food safe bowls in Oak (Quercus robur). They are turned, sanded to 400K and then soaked in water. Having been left to dry overnight and then gently sanded with 1500K sandpaper. (This is to eliminate raised grain and achieve a super smooth surface.)

They are treated with Odie's Oil - A food safe oil I am very pleased with. Much better than both Mineral Oil, Walnut Oil and Tung Oil.

Judging from the size, I think they will fit well as salt bowls, or maybe tapas - or whatever, of course :)


tirsdag 15. oktober 2013

#076 In betweens - Wintertime is back + new lathe update

- scroll down for english -

Da jeg sto opp idag og så ut vinduet, kunne jeg tydelig merke at vinteren hadde gjort sin entré. Den har lenge vært ventet, men kommer som vanlig en smule brått på. Mange biler har iløpet av dagen havnet utenfor veien, eller støtt på hverandre i trafikken, men såvidt jeg vet, har det ikke medført alvorlige personskader.

Området rundt garasjen er utbedret slik at jeg skal unngå så mye vann på gulvet, som jeg opplevde en del av sist vinter. Det vil si: Jeg håper det. Vi får vente og se :)

Den observante leser har kanskje lagt merke til at jeg har flyttet dreiebenken ut på gulvet. Jeg ble aldri helt fornøyd med mitt oppsett, skrudd fast på benken som igjen var fylt med tørrbetong. Dermed prøvde jeg ut det medfølgende gulv-stativet. Jeg ble med en gang svært fornøyd. Mye bedre både når det gjelder vibrasjoner og støy. Jeg måtte sette den på to 2-toms-4-planker for å få riktig arbeidshøyde, og slik kommer den til å stå. Jeg får betraktelig mindre gulvplass, men mye bedre benkplass å arbeide på.

Jeg har også oppgradert verktøy-anlegget, men det og mere til, angående den nye dreiebenken, kommer jeg tilbake til senere.

God vinter så lenge, alle sammen :)


When I got up today and looked out the window I could clearly notice that the winter had made its entrance. It has long been expected, but at usual its arrival is a surprise. Today many cars have ended up off the road, or encountered each other in the traffic, but as far as I know, it has not resulted in any serious injuries. 

The area around the garage has been improved so that I should avoid as much water on the floor, which I experienced a few times last winter. That is to say: I hope so. We'll have to wait and see :) 

The observant reader may have noticed that I have moved the lathe to the floor. I was never quite happy with my setup, screwed on the bench which was filled with dry concrete. So I tried out the included floor stand. I was immediately very pleased. Much better in terms of vibrations and noise. I had to put it on two two by fours to get the correct height, and so will it be. I get considerably less floor space, but much better bench space to work on. 

I also upgraded the tool rest, but I will come back to that and more about the new lathe later. 

I wish you all a splendid winter time :)

Hoscra Wooodturner on Facebook :)