søndag 16. desember 2012

#013 Rowan firewood 5/6 - Finishing

Gjorde meg idag ferdig med dreiingen av det første emnet. Jeg slet fremdeles med å få overflaten fin, selvom jeg prøvde flere ulike skjære- og skrape-teknikker.

Etter å har dreid ferdig hovedformen, fikk jeg meg likevel en hyggelig overraskelse. Rogneveden er ganske porøs og nærmest trevlete når man skjærer i den på tvers av fiberretningen, men den er veldig lett og fin å pusse med sandpapir. Pussingen gikk raskt, og jeg kom fort frem til en fin, glatt overflate :)

Etter pussingen signerte jeg bollen og satte den inn med et strøk danish oil. Sprekkene synes fremdeles, men limet holder treet på plass, slik at det ikke gikk i oppløsning under dreiingen. En del av limet har trukket inn i bollen, og vises som mørke felt rundt sprekkene. Dette er selfølgelig ikke helt pent. Det kan likevel hende at et par strøk til med olje, samt en god del tid, kan gjøre dette mindre synlig. Oljet treverk vil mørkne over tid.

På grunn av sprekkene ble ikke dette en "a-klasse-bolle", men den blir likevel ikke SÅ ille. Og at jeg lærer av dette er det ingen tvil om.

Har ikke begynt på det andre emnet enda. Kanskje jeg gjør det nå, eller ved en senere anledning. Jeg har så mange spennende emner liggende og også så mange spenndende tanker i hodet på hva de kan bli til... :)

Today I finished the first bowl blank. I still struggled to get the surface nice and smooth, although I tried several different cutting and scraping techniques.

After finsishing the main shape, I got myself a nice surprise. The rowan wood is quite porous and virtually stringy when cut across the grain, but it's very easy and nice to sand with abrasive paper. The sanding went quickly and I soon ended up with a nice, smooth finish :)

After sanding I signed the bowl and coated it with danish oil. The cracks are still visible, but the glue is holding the tree in place, so that it did'nt fall apart during the turning. Part of the glue has pulled into the bowl, and appear as dark areas around the cracks. This is of course not looking very nice. I'll still add at least one coat of oil. This, together with time alone may reduce this differense. Oiled wood darkens over time.

Due to the cracks this will not be an "a-class bowl", but it's still not too bad.
And I learn from this, no doubt.

I've not started working the other blank yet. Maybe I do it now or at a later time. I have so many exciting blanks and also so many exciting, thoughts in my head of what they can become... :)Rowan firewood 1/6
Rowan firewood 2/6 - When one becomes two
Rowan firewood 3/6 - Cracks!
Rowan firewood 4/6 - Eliminating cracks
Rowan firewood 6/6 - Photo shoot 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar