søndag 9. desember 2012

#010 Rowan firewood 2/6 - When one becomes two

A
Idag har jeg gjort viktige forberedende skritt på rognekubben. Den er nå så godt som klar for dreiebenken.

Hadde allerede skrelt av all barken. Dette er viktig fordi det i barken er mye sand som igjen fører til at båndsagbladet/dreiejernene blir unødvendig fort sløve.

Først avrettet jeg "bunnen" med avretterhøvelen (bilde A). - Da blir den lettere å skjære til på båndsaga. Den avrettede siden lener seg jevnt mot anlegget og gjør kuttet rett, rent og minst mulig farlig.

B
Så sagde jeg av "toppen" med båndsaga (bilde B). Dette for å få et flatt underlag til neste steg: Sage ut emnet med en rund skive i riktig diameter som mal.

Her gjorde jeg en stor oppdagelse! Faktisk blir det to emner! (bilde C) :) Kubben er så smal at det mest hensiktsmessige er å lage to små emner, hver på 14 cm i diameter.

Til slutt sagde jeg ut de to emnene. Jeg så med en gang at her har vi masse fine tegninger i treet. Flere kvister og tydelig, mørk kjerneved. Spennende! (bilde D)

Håper dere alle sammen henger med. Spør meg gjerne i kommentarfeltet om dere lurer på noe.

Emnene er nå klare for dreiebenken. Følg med, så får du se hvordan det går...

C
Today I've done important preparatory steps on the rowan log. It's now virtually ready for the lathe.

Had already peeled of the bark. This is important because the bark contains sand which causes the band saw blades/turningtools to turn dull unnecessarily quick.

First I flattened the "bottom" with my jointer (picture A). - This way it will be easier to cut with the band saw. The flatt side leans evenly against the fence and makes the cut straight, clean and minimizes hazard.

Then I cut off the "top" with the bandsaw (picture B). This is to get a flat surface for the next step: sawing out the blanks with a round thin piece of plywood as a template.

Here I made a great discovery! In fact, it's not only one, but TWO blanks! (picture C) :) The firewood piece is so narrow that the most appropriate way is to make two small blanks, each on 14 cm diameter.

Finally I sawed out the two blanks. Immediately I saw that there is a lot of nice drawings in the wood. Multiple branches and clear, dark heartwood. Exciting. (picture D)

D

Hope you're all hanging with. Please ask me in the comments if you have any questions.
The blanks are now ready for the lathe. Stay tuned, and you'll see how it goes...


  

Rowan firewood 1/6
Rowan firewood 3/6 - Cracks! 
Rowan firewood 4/6 - Eliminating cracks
Rowan firewood 5/6 - Finishing 
Rowan firewood 6/6 Photo shoot 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar