tirsdag 3. februar 2015

#107 - New premises

Som dere kanskje allerede har gjettet, skriver jeg ikke lenger på denne bloggen. Jeg har også flyttet og fått nytt verksted. Om du fremdeles er interessert i å følge arbeidet mitt, kan du finne og følge meg på Facebook og Instagram.


As you might already have guessed, I do not write anymore on this blog. I have also moved and got a new workshop. If you are still interested in following my work, you can find and follow me me on Facebook and Instagram.
fredag 27. juni 2014

#106 - New times (?)

- scroll down for english -
   
Nye tider (?)

Det er nå hele tre uker siden sist jeg skrev her, og jeg har nesten litt dårlig samvittighet. Jeg har hatt mye å gjøre, både som tredreier og i privatlivet ellers. Og det går mot sommerferie, sammen med min kone - en uformell bryllupsreise i Norge og Danmark. Dessuten har jeg solgt en hel del av mine arbeider nå i juni. Både gjennom nettbutikken og privat.

Samtidig tenker jeg en del på denne bloggens fremtid (!) Det har tatt en hel del tid og energi å skrive blogg som jeg har gjort. Og dette er tid og energi jeg heller kunne tenke meg å bruke i verkstedet, eller inne til planlegging av nye prosjekter. Jeg tenker jeg iallefall kommer til å skrive sjeldnere enn tidligere, men forhåpentligvis bedre og mere interessant. Ellers vil jeg holde en hyppigere kommunikasjon igang på Facebook, Instagram og Google+. Jeg vil sette stor pris på å få tilbakemeldinger på dette.

I juni har jeg blant annet dreid en stor bolle i Alm (Ulmus glabra) (nesten 30 cm i diamter) som er sendt til en kunde i Oslo. Dessuten har jeg dreid flere penner og andre små prosjekter. Siden jeg har solgt en del arbeider, har jeg også hatt penger til å kjøpe en god del pennesett. Og flere emner i spennende treslag er bestilt fra USA. Gleder meg til å få pakke! :)

Måneden har så langt vært en god måned, men ganske variert med tanke på været. Juni er ofte slik i Tromsø. Vi har hatt vår, sommer og vinter om hverandre. Vi håper en god on lang sommer ligger foran oss, med mange turer i naturen og ellers mye god tredreiing :)

Husk å følge meg på Facebook, Instagram og Google+
There has now been three weeks since I last wrote, and I almost feel a little guilty. I have had a lot to do, both as a woodturner and in the private. And a summer vacation is approachingwith my wife - a honeymoon in Norway and Denmark. Besides, I sold a lot of my work in June. Both through the webshop and private contacts. 


At the same time I'm thinking of this blog's future (!) It has taken a lot of time and energy to write it. And this is the time and energy I also would like to use in the workshop, or inside, planning new projects. I think I'm at least going to write less frequently than in the past, but hopefully better and more interesting. Besides I will keep a more frequent communication going on Facebook, Instagram and Google+. I would greatly appreciate feedback on this topic.

In June, I have among other projects turned a large bowl in Elm (Ulmus glabra) (almost 12" in diameter) which is sent to a customer in Oslo. Besides, I have turned several pens and other small pieces. Since I have sold some work, I have also had the money to buy a good deal of pen sets. And several exciting blanks in different hardwoods are ordered from the United States. I'm really looking forward to receive the package! :)


The month so far has been a good month, but quite varied in terms of the weather. This is often the case with June in Tromsø, Norway. We have had both summer, spring and winter interchangeably. We hope a good and long summer lays ahead of us, with many nature walks and much good woodturning :)

Remember to follow me on FacebookInstagram and Google+
lørdag 7. juni 2014

#105 Square bowl in spalted Birch

- scroll down for english -

Firkantbolle i surnet Bjørk

Etter vel gjennomført bryllup har hverdagen nå vendt tilbake, og mitt første prosjekt som gift mann er en firkantet bolle i surnet Bjørk (Betula pubescens). Emnet er fra en gammel Bjørk som ble hugd for to år siden.

I utgangspunktet hadde jeg tenkt å lage lokk til denne, men jeg ble så fornøyd med resultatet underveis at jeg sløyfet hele lokket. Jeg vil at den skal være åpen og synlig.

Bollen har fått tre føtter, eller knotter å stå på. Siden undersiden er så stor og flat, kan den ellers lett finne på å begynne å vippe ved endringer i luftfuktigheten. Føttene løfter også bollen et par-tre millimeter over bordflaten, noe jeg synes er svært stilig.

Bollen er satt inn med Danish Oil. Dette er ikke en matsikker olje, men på grunn av surningen velger jeg denne. Både fordi jeg aldri kan selge et produkt i surnet trevirke og kalle det 100% matsikkert, og fordi oljen styrker strukturen i treverket (som har myknet litt på grunn av surningen).

Bollen er nå helt ferdig og ligger ute for salg i nettbutikken :-)

I det siste har det vært helt fantastisk vær i Tromsø. Masse sol, lite vind og opp mot 25 grader celsius. Kanskje litt for varmt til å jobbe i garasjen av og til, men jeg skal ikke klage. Vanlig arbeidstemperatur i vinter har gjerne ligget på 0-10 grader. Nå ser det ut til å bli kjøligere fremover, og dermed lettere å jobbe i garasjen :-) 

After the wedding the everyday has now returned, and my first project as a married man is a square bowl in spalted Birch (Betula pubescens). The blank is from an old Birch that was hewed two years ago. 

Initially I was planing to make a lid for it, but I was so pleased with the results along the way that I dropped the whole lid plan. I want it to be a open and visible bowl. 

The bowl has got three feet or knobs underneath. Since the base is so large and flat, it can otherwise easily start rocking/tilting due to changes in air humidity. The feet also lifts the bowl two or three millimeters (about 1/10") above the table surface, which I think is very nice. 

The bowl is finished with Danish Oil. This is not a food safe oil, but because of the spalting I have choosen this. Both because I can never sell a product in spalted wood and call it 100% food safe, and because this oil strengthens the structure of the wood (which has softened a bit due to the spalting). 

The bowl is now completely finished and for sale in the webshop :-)

Lately it has been absolutely amazing weather in Tromsæ. Lots of sun, little wind and up to 25 degrees Celsius (77 degrees Fahrenheit). Maybe a little too hot to work in the garage some days, but I should not complain. The normal working temperature during the winter is often about 0-10 degrees Celsious (32-50 degrees Fahrenehit). But now it seems to cool off a bit, which makes it easier to work in the garage  :-)